český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Technické rozpúšťadlá na zníženie bezpečnostných a environmentálnych rizík

Niektoré chemické činitele (látky alebo prípravky) majú strednodobé alebo dlhodobé karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické účinky. Označujú sa ako látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR).

Je nevyhnutné ich identifikovať, t. j. vykonať súpis používaných výrobkov a pracovných situácií, ktoré môžu viesť k expozícii. Ak je na pracovisku zistený prostriedok CMR, treba ho odstrániť alebo nahradiť, kedykoľvek je to technicky možné.

 

http://www.inrs.fr/risques/cmr-agents-chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html

 

Úplný zoznam látok CMR aktualizovaný 9. úpravou technického pokroku CLP 2016/1179 nájdete na nasledujúcej adrese:

Zoznam látok CMR

 

http://www.prc.cnrs-gif.fr/spip.php?rubrique14

 

 

Spoločnosť iBiotecponúka kompletný rad alternatívnych rozpúšťadiel bez piktogramu o nebezpečnosti vhodných pre každé použitie ako náhradu za látky CMR

Náhrady za acetón, MEK, xylén, toluén, dichlórmetán (metylénchlorid), NMP, NEP

 

 

Prípravok

Opis

Náhrada za acetón

NEUTRALÈNE RG 30

 Rozpúšťadlo POLYESTERU

EPOXIDY NA GÉLOVÉ NÁTERY

Laminovanie, vrchný náter

Alternatívne rozpúšťadlo k acetónu a MEK

na čistenie aplikačných nástrojov

www.substitutacetone.com

Náhrada za dichlórmetán

FAST CLEAN PU 110

na stroje PUR

nízky tlak

 

Rozpúšťadlo na odlievanie polyuretánu.

Oplachovacia kvapalina pre odlievacie trysky polyuretánu na nízkotlakových strojoch.

Prírodné rozpúšťadlo.

Náhrada za dichlórmetán.

Zníženie spotreby rozpúšťadiel x10.

Výrobok je možné použiť opakovane.

BEZ PIKTOGRAMOV O NEBEZPEČNOSTI

www.solvants.fr

Náhrada za dichlórmetán

FAST CLEAN STRIPPER

Odstraňovač POLYMERIZOVANÝCH ŽIVÍC

Rozpúšťadlo na čistenie a odizolovanie z foriem pre zosieťované alebo čerstvo vytvrdené živice, polyesterové matrice, polyuretány, epoxidy a bis GMA.

Náhrada dichlórmetánu, NMP a CIP

www.resinstripper.com

Náhrada za dichlórmetán

DECAP STRIP VG

Rastlinný odstraňovač náterov

farby, laky,

atramenty

Ekologický odstraňovač náterov s vysokou reaktivitou

Biologický prípravok na rastlinnej báze

Nehorľavý.

Biologicky rozložiteľný.

Odstránenie všetkých farieb a lakov zo všetkých povrchov.

www.decapantecologique.com

Náhrada za NMP

NEUTRALENE INFINITY

Rozpúšťadlo na čistenie

Živice PE, PU, EPOXIDY, bis GMA

Alternatívne rozpúšťadlo k NMP a CIP na umývanie zariadení pri výrobe kompozitov, lepidiel a náterových hmôt.

www.substitutnmp.com

Rozpúšťadlo ako náhrada

za chlórované rozpúšťadlá

pri odmasťovaní za studena

alebo za tepla

NEUTRALÈNE 1089 AM

ROZPÚŠŤADLO BEZ PIKTOGRAMU O NEBEZPEČNOSTI,ktoré sa môže používať za tepla na strojoch A3 alebo za studena na všetkých odmasťovacích zariadeniach, fontánach s rozpúšťadlami, ponorných nádobách s US alebo bez neho, s pretrepávaním v rotačných alebo translačných priemyselných práčkach. Odstraňuje všetky typy mazív minerálneho alebo rastlinného pôvodu, živočíšne vosky,antikorózne ochranné prostriedky

www.solvantsa3.com