český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Technické rozpúšťadlá na zníženie bezpečnostných a environmentálnych rizík

ROZPÚŠŤADLO NA PRÍPRAVU KOVOVÉHO POVRCHU PRED NANÁŠANÍM

ROZPÚŠŤANIE A ČISTENIE FARIEB, LAKOV, NÁTEROV

 

TECHNICKÉ ROZPÚŠŤADLO S VYSOKOU ROZPÚŠŤACOU SCHOPNOSŤOU
A VEĽMI VYSOKOU RÝCHLOSŤOU ODPAROVANIA

 

KĽÚČOVÉ ÚDAJE BOD VZPLANUTIA

RÝCHLOSŤ VYPAROVANIA²

ODMASŤOVACIA SCHOPNOSŤ

podľa indexu KB

BIOSANE ULTRAMAX

27°C

9'20"

>150

 

2 FUNKCIE

ÚČINNEJŠIE ODMASŤOVANIE A REAKTIVÁCIA POVRCHOV

ROZPÚŠŤA, ČISTÍ POTLAČENÝ POVRCH

 

  • Čistenie alebo odmasťovanie podkladov, všetkých kovov a ich zliatin pred nanesením farieb, lakov alebo náterov. Reaktivuje povrchy bez tvorby oxidácie alebo korózie. Môže sa použiť aj na kompozitných materiáloch CMR alebo CC (organická matrica alebo uhlík/uhlík).
  • Umožňuje čistenie aplikačných materiálov tých istých povrchov. Čistenie chýb pri aplikácii, napríklad roztečenia. Odstraňovanie polyvinylových alebo nitrocelulózových podkladových náterov.

BIOSANE ULTRAMAX je zaručene bez obsahu chlórovaných rozpúšťadiel, ketónov alebo aromátov, bez kyseliny fosforečnej.

 

Žiadne výstražné symboly nebezpečnosti podľa nariadenia CLP, pokiaľ ide o toxicitu pre operátorov.

 

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

  Vizuálne

Priehľadné

Farba

  Vizuálny

Bezfarebný

Zápach

  Posúdenie čuchom

Vlastnosti

Hustota pri 25 °C

  NF EN ISO 12185

898

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

1,4050

-

Teplota tuhnutia

  ISO 3016

-50

°C

Bod varu – Destilácia

ISO 3405

120-165

°C

Tlak pary pri 20 °C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

kPa

Rozpustnosť vo vode

  –

0,01

%

Kinematická viskozita pri 40°C

  NF EN 3104

1,1

mm²/s

Index kyslosti

  EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Jódový index

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

  NF ISO 6296

< 0,1

%

Zvyšok po vyparení

  NF T 30-084

0

%

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

  ASTM D 1133

>150

Rýchlosť vyparovania

  –

9'20"

minút

Povrchové napätie pri 20 °C

  ISO 6295

27,5

Dyn/cm

Korózia medeného pásika 100 h pri 40 °C

  ISO 2160

1a

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

NF EN 22719

27

°C

Bod samovznietenia

  ASTM E 659

>230

°C

Spodná hranica výbušnosti

  NF EN 1839

1,2

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

  NF EN 1839

13,7

% (objemové)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

  Nariadenie CLP

0

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

  GC-MS

0

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Nebezpečenstvo pre vodu

WGK Nemecko

1

bez nebezpečnosti pre vodu

trieda

Primárna biologická rozložiteľnosť CEC 21 dní pri 25 °C

L 33 T82

>70

%

Ľahká biologická odbúrateľnosť OECD 301 A za 28 dní

Odstránenie COD

ISO 7827

>70

%

 

BALENIA

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

 

 

 

 

 

 

 

Testovanie výkonnosti pod UV
dĺžka vlny pod lampou: 365 – 400 nm

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

Rozpúšťadlo na čistenie na všetky druhy
farieb a lakov, na báze rozpúšťadla alebo rastlinnej báze

 

Stiahnite si údajový hárok