český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Technické rozpúšťadlá na zníženie bezpečnostných a environmentálnych rizík

 Formulátor a výrobca

alternatívnych technických rozpúšťadiel
na čistenie a odstraňovanie
chemických kotvení, glejov a lepidiel

 

  

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov. 

 

__________________________________________________

 

Spájanie dielov,

konštrukčné spájanie,

odstrániteľné spojenie

__________________________________________________

 

Gleje a lepidlá rastlinného, zvieracieho a v súčasnosti chemického pôvodu, môžeme zaradiť do 3 veľkých skupín:

 

– rozpúšťadlové lepidlá

– taviteľné lepidlá

– reakčné lepidlá

 

Lepidlá sa môžu ďalej deliť podľa ich chemickej povahy:

– vinylové a kopolymérové emulzie

– lepidlá na báze polymerizovateľných monomérov

– skrylové štrukturálne alebo modifikované

– plastizoly PVC

– epoxidové

– polyuretánové

– polyamidové

– polyesterové

– polyimidové

– termosetové UF, PF, MF, RF

– silikóny

– anaeróbne, kyanoakryláty

– UV

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov. Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.

 

Skupina odporúčaného lepidla na konkrétny podklad

 

Podklad

Lepidlá

ABS

Akryláty, akrylové TD, kyanoakryláty, epoxidy, polyuretán

Ocele

Akryláty, akrylové TD, anaeróbne, kyanoakryláty, epoxidy, epoxi-polyamid, fenolové nitrilové, fenolové vinylové, polyuretán

Nehrdzavejúca oceľ

Akrylové TD, kyanoakryláty, epoxidy, fenolové nitrilové, fenolové vinylové, polyuretánové

Hliník a zliatiny

Akrylové TD, kyanoakryláty, epoxidy, fenolové epoxidy, polyamidové epoxidy, fenolové nitrilové, fenolové vinylové, polyimidové, polyuretán, silikóny

Aminoplasty

Epoxidy, polyamidové epoxidy, fenolové nitrilové

Drevo

Epoxidy, fenolové epoxidy, polyamidové epoxidy, EVA Hot-melt, fenolové nitrilové, polyamidy, polyestery, polyuretán

Kaučuk

Kyanoakryláty, fenolové nitrilové, polyuretán, silikóny

Keramika

Akrylové TD, anaeróbne, epoxidy, fenolové epoxidy, polyamidové epoxidy, polyimidy, silikóny

Chróm

Akrylové TD, epoxidy, polyamidové epoxidy, polyestery, polyuretán

Meď a zliatiny

Akrylové TD, kyanoakryláty, epoxidy, polyamidové epoxidy, fenolové vinylové, polyamidy, polyestery, polyimidy, polyuretán

Epoxidy

Akrylové TD, epoxidy, fenolové epoxidy, polyamidové epoxidy, fenolové vinylové, polyuretán

Fluórované materiály

Anaeróbne, epoxidy, fenolové nitrilové

Horčík a zliatiny

Anaeróbne, kyanoakryláty, epoxidy, fenolové epoxidy, polyamidové epoxidy, fenolové nitrilové, fenolové vinylové, polyuretán

Nikel

Akrylové TD, epoxidy, polyamidové epoxidy

PE

Akrylové TD, anaeróbne, epoxidy, EVA Hot-melt, polyuretán

PEEK

Kyanoakryláty, epoxidy, polyuretán, silikóny

PET, PBT

Anaeróbne, epoxidy, polyestery, polyuretán

Fenolové

Anaeróbne, epoxidy, fenolové epoxidy, polyamidové epoxidy, fenolové nitrilové, fenolové vinylové, polyuretán, silikóny

PMMA

Akrylové TD, fenolové nitrilové

Polyamidy

Akryláty, anaeróbne, kyanoakryláty, polyamidové epoxidy, fenolové nitrilové, fenolové vinylové, polyamidy, polyimidy, polyuretán

Polykarbonát

(PCBA)

Kyanoakryláty, epoxidy, polyamidové epoxidy, polyuretán

Nesaturované polyestery

Akryláty, akrylové TD, epoxidy, polyamidové epoxidy,fenolové nitrilové, polyestery, polyuretán

Polyuretány

Akryláty, akrylové TD, kyanoakryláty, polyuretán

PP

Akrylové TD, anaeróbne, epoxidy, EVA Hot-melt, polyuretán

PPE

Epoxidy, fenolové nitrilové, polyuretán

PVC

Anaeróbne, kyanoakryláty, epoxidy, fenolové nitrilové, polyamidy, polyuretán

Titán

Akrylové TD, kyanoakryláty, epoxidy, fenolové epoxidy, polyamidové epoxidy, fenolové nitrilové, fenolové vinylové, polyimidové, polyuretán

Volfrám

Akrylové TD, epoxidy, polyestery polyimidy

Sklo

Akryláty, akrylové TD, anaeróbne, kyanoakryláty, epoxidy, fenolové epoxidy, polyamidové epoxidy, polyuretán, silikóny

Zinok

Akrylové TD, kyanoakryláty, epoxidy, polyamidové epoxidy, fenolové nitrilové, fenolové vinylové, polyamidy, polyestery, polyuretán, silikóny

 

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.