český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Technické rozpúšťadlá na zníženie bezpečnostných a environmentálnych rizík

 

Formulátor a výrobca
alternatívnych technických rozpúšťadiel
na tlačiarenské farby a laky

 

 Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.

 

____________________________________

 

Tlačiarenské farby a laky

____________________________________

 

Farby sú zoradené do viacerých skupín, ktoré môžeme rozdeliť podľa tlačiarenského postupu.

 

Offset

Mastné farby s rozpäúami na báze rastlinných olejov alebo ropných destilátov (ťažké rozpúšťadlá) s viskozitou až do 40 Pa/s

Coldset

Quickset

Heatset

 

 

Helio, Flexo, Typo

Tekuté farby na báze rozpúšťadiel alebo vodnej báze s viskozitou od 10 mPa/s do 100 mPa/s

 

 

Sieťotlač

Farby podobné farbám na flexo

 

 

Tampónová tlač

Farby podobné farbám na flexo

 

 

Atramentová tlač

 

 

Termotransfer

 

 

Elektrografia

 

 

Tlačové alebo pretlačové laky

Mastné laky, laky na báze riedidiel, na vodnej báze

laky UV

laky EB

 

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov. 

 

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.

 

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.

 

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.

 

Výber rozpúšťadla na čistenie, umývanie alebo rozmrazovanie závisí najmä od typu použitej farby, celulózovej, nitrocelulózovej, vinylovej PVA, PVB, PVC, polyuretánovej, akrylovej, epoxydovej, polyesterovej, plastizolovej.

 

Počas tlače je nevyhnutné čistenie zafarbených častí stroja alebo lisu, ako aj odstraňovanie nečistôt nanesených na gumové poťahy, valce a valčeky.

Pridáva sa pri ukončení výroby, pri výmene vzoru, platničiek alebo štočkov, odstraňovaní glazúry z gumových poťahov pri offsete a čistenie nádob na farby.

Hoci sú stroje vybavené automatickými čistiacimi zariadeniami, detailné čistenie sa robí vždy ručne pomocou handričky.

 

Zoznam výnimiek so zakázanými chemickými látkami (zoznam výnimiek) v zložení alebo aplikácii farieb si môžete prezrieť na stránke

www.eupia.org

 

Skupina farieb zahŕňa aj špeciálne farby

 • Hybridné sulfo-polyesterové/akrylové farby, latexové emulzie so stabilizovaným zaťažením elektrostatickým alebo sterickým účinkom
 • Hot melts alebo roztaviteľné farby
 • Metalízové, odrazové farby
 • Aromatizované farby (mikrokapsule vôní)
 • Termochromické farby
 • Zoškrabovacie farby
 • Recyklovateľné farby
 • Farby na vysúvateľný podklad
 • „Dekoratívne“ farby
 • Bridlicové farby
 • Fosforeskujúce, fluoreskujúce farby
 • Reaktívne farby, s alkoholom, studenou vodou, teplou vodou, čiernym svetlom, červeným filtrom, šifrovanie
 • Krvácajúca farba
 • Sublimujúce farby

 

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.