český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Ortam Hijyen ve Güvenlik risklerinin azaltılması için teknik çözücüler.

AYNI FISKİYELER KULLANILARAK ENFEKSİYON

RİSKLERİ NASIL GİDERİLİR?

 

Jacques Tardif   iBiotec  Tec industries     Tec investissements

Jacques P. TARDIF Teknik Müdür

 

Biyolojik yağ giderme fıskiyelerinin içerdiği tehlikeler

 

Teorik olarak, endüstriyel atık oluşturmadıklarından, biyolojik fıskiyelerin kullanımına dönük güçlü bir eğilim mevcuttu.

Öte yandan, bakteriler tarafından tohumlandıklarından bakteriyolojik fıskiyeler olarak adlandırılması daha doğru olan biyolojik fıskiyeler, tüm kirin giderilmesini sağlamaz; Mikro organizmalara hasar verebileceğinden veya inhibe edebileceğinden, benzin, motorin, tiner, boyaların bulunması yasaktır.

Basit bir elektrik kesintisi, kötü kokulara neden olabilir.

Ayrıca bakır veya alaşımları (pirinç, bronz, nikel gümüş, zamak vb.) güçlü bir bakteri azaltıcı olduğundan, bu metali içeren herhangi bir mekanik bileşen banyoların çok hızlı bir şekilde dengesizleşmesine ve bozulmasına neden olur.

Banyoların 700 ila 900 Euro arasında değişen yüksek bir değiştirilme maliyeti olup, çoğunlukla yılda birkaç kere bu işlemin yapılması gerekir.

 

Yönetmeliksel hususlar

 

Biyolojik fıskiyeler ile ilgili yönetmelik kullanıcıları sorumlu tutmaktadır

Sorumluluk, ortak hukuk alanına girmektedir. Kullanıcı, kendisine sağlanan mikroorganizma popülasyon, cins ve türlerinin kullanımı ile ilgili tehlikelerden tek başına sorumludur.

 

Kullanılan tüm mikroorganizmalar ile ilgili yeterli bilimsel çalışma yoktur.

Ortamdaki mikroorganizmalar fıskiyeleri kontamine edebilir.

Biyolojik bir fıskiye kurulduğunda, tohumlanan cins ve türler, zaman içinde her zaman aynı kalmaz ayrıca bunların popülasyonu da zaman içinde dalgalanmalar gösterebilir.

Grup 1 bakterilerinin, grup 2 patojenik ve enfeksiyöz risk suşlarının yanı sıra

Pseudomonas aeroginosa

Achromobacter xylosoxidans

Bacillus cereus

Ochromobactrum intermedium

grup 3 risk suşlarına evrildiği görülmüştür

Bacillus antharcis

(DNA'yı kodlayan gen sekanslaması ile)

Ek olarak, bu suşlar immün yetersiz olduğunda, kullanıcıya aktarılabilen bir risk mevcuttur.

 

Çalışma Hakkı Biyolojik risklerin önlenmesi

Bakteriyolojik besiyerlerinin bilinçli kullanımı, İş kanunu Madde R 4421 ila R 4427-5 kapsamında, mesleki risklerin değerlendirilmesine tabidir:

 

Kendi risk değerlendirmesini yapma sorumluluğunun kullanıcıya ait olduğu açıkça belirtilmiş olup, kullanıcı aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmalıdır”:

 • Prosedüre giren mikrobiyal suşların kesin kimliği.
 • Her bir biyolojik ajanın potansiyel patojenitesi.
 • Her patojen ajanın enfeksiyöz dozu.
 • Prosedürde erişilen bakteriyel konsantrasyon.
 • Patojen ajanın vücuda penetre etme yolu (sindirim, mukokütanöz, solunum). 

 

Başlangıçtaki tohumlanmalara kıyasla, popülasyonun zaman içinde geçirdiği evrim ve değişikliklerin de takip edilmesi kullanıcıların sorumluluğunda olduğundan, kullanıcılar bu araçlara sahip midir?

Patojenite ve enfeksiyöz dozu belirleyecek araçlara sahip midir?

 

Üreticiler, ticari hazırlıklarının sadece grup 1 bakterilerine dönük olduğunu belirtmekte olup, FDS güvenlik bilgi formlarında veya teknik dosyalarda cins ve türler nadiren bildirilir.

 

Biyolojik yağ giderme ve temizleme fıskiye üreticileri ve satıcıları, üfleme tabancalarının kullanılmasını tavsiye etmektedir.

Üfleme işlemi sayesinde parçalar kurutulur ve korozyon sorunları önlenmiş olur.

Bu teknikte çalışanlar solunum yoluyla biyo-aerosollere maruz kalır.

Birçok ülkede geleneksel KKE’lere ek olarak solunum maskesinin kullanımı da zorunludur.

 

 

Kaynaklar:

www.inrs.fr ND 2304 Gres biyobozunum fıskiyelerinin mikrobiyolojik florasının takibi.

www.inrs.fr yağ biyobozunum fıskiyelerinin risklerinin değerlendirilmesi.

“Bakteri ülkesine yolculuk” Sn. Christine DAVID INRS Uzmanlığı Departmanında Mikrobiyolojist.

www.irsst.qc.ca Biyolojik yağ giderme fıskiyelerİNİN güvenli kullanımı

www.irsst.qc.ca Rapor R-829 Kimyasal ve biyolojik risklerin önlenmesi

www.inrs.fr ED 6034 Biyolojik riskler ve profesyonel ortam

www.inrs.fr TJ 24 Yasal kontrol listesi

www.textlab.io Mezofilik aerobik degradasyon Sn. Sachiya Iwashita’nın raporu

www.cancer-environnement.fr Profesyonel ortamda biyolojik risk

 

Biyolojik fıskiyeler 1990’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulamaya konuldu (Wolf ve Morris).

SUMER anketine göre, Fransa’da 2,6 milyon çalışan, yani çalışanların %15’i (sağlık çalışanları hariç), çalışma ortamındaki biyolojik risklerden endişe duyduğunu ifade ediyor.

Bölgesel Sağlık Sigortası Fonları ve Genel Sosyal Güvenlik Fonları kapsamında biyolojik kökenli hastalıklar için her yıl 3 milyar Euro harcama yapıldığı tahmin edilmektedir.

İşyeri hakimleri tarafından kurulmuş ve yönetilen Tıbbi ve Sosyal Hizmetler Meslek Odası, biyolojik kökenli patolojilerle ilgili olarak, endüstriyel ortamlarda yağ giderme fıskiyelerinin kullanımının biyolojik riskler içerdiğini açık olarak tespit etmiştir www.aismt36.com Meslekler ve riskler Endüstriyel ortamda biyolojik risk

 

 

 

REACH CEE 1927/2006 yönetmeliği ve CLP CEE 1272/1079 yönetmeliği

Kapsamında kimyasal madde ve preparasyonların kullanımı ile ilgili

çok sayıda piktogram ve risk cümlesi eklenmiştir.

Biyolojik riskler için de durumun aynı olması gerekmez mi?

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.
Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

Biyolojik riskler kontrol altında tutulmalıdır

 

LA CHAINE DE TRANSMISSION

 

ENFEKTE EDİCİ AJANLAR

DEPO

ÇIKIŞ KAPISI

İLETİM YOLLARI

GİRİŞ KAPISI

POTANSİYEL KONAK

SİZ VE ÇEVRENİZDEKİLER

 

 

INRS tarafından düzenlenen “BIO 07 ajanı için bir inceleme” adlı açıklama videosunu izlemek için bu bağlantıya tıklayın

 

 

iBiotec hiçbir tehlike piktogramı olmaksızın ve yatırım gerekmeksizin anında ikame çözümü sunmaktadır