český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Ortam Hijyen ve Güvenlik risklerinin azaltılması için teknik çözücüler.

 

Bazı kimyasal ajanların orta (madde veya preparasyonlar) veya uzun vadede, kanserojen, mutajen veya üremeye dönük toksik etkileri vardır. Bunlar CMR olarak adlandırılır.

Bunların tanımlanması, yani kullanılan ürünlerin ve maruziyete yol açabilecek çalışma durumlarının bir envanterinin çıkarılması zorunludur. Çalışma alanında bir CMR ajanı tanımlandığında, teknik olarak mümkün olduğu noktada tasfiyesi veya ikamesi gerekir.

 

http://www.inrs.fr/risques/cmr-agents-chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html

 

Teknik ilerleme CLP 2016/1079 kapsamında 9. adaptasyon ile güncellenen CMR maddelerinin eksiksiz listesine şuradan erişilebilir:

CMR maddelerinin listesi

 

http://www.prc.cnrs-gif.fr/spip.php?rubrique14

 

 

iBiotec CMR’lerin ikamesi ile ilgili olarak, her uygulama için tehlike piktogramı içermeyen alternatif çözücüler için eksiksiz bir ürün gamı sunmaktadır

Aseton, MEK, Ksilen, Toluen, Diklorometan (Metilen Klorür), NMP ve NEP ikameleri

 

 

Ürün

Açıklama

Aseton yerine geçer

NEUTRALÈNE RG 30

 Sökücü POLYESTERLER EPOKSİLER JELKOT

Laminasyon, Son Kaplama

Uygulama araçlarının temizlenmesi için aseton ve MEK’e alternatif çözücü

www.substitutacetone.com

Diklorometan Yerine Geçer

FAST CLEAN PU 110

PUR alçak basınç makineleri için

 

Döküm poliüretanları için temizleme solventi.

Alçak basınç makinelerinde poliüretan döküm kafaları için durulama sıvısı.

Tarımsal çözücü

Diklorometanı ikame eder.

Çözücü tüketimini x 10 azaltır.

Birden fazla kere kullanılabilir ürün.

OLMAYAN TEMİZLEME SOLVENTİ

www.solvants.fr

Diklorometan Yerine Geçer

FAST CLEAN STRIPPER

POLİMERİZE REÇİNELER İÇİN sıyırıcı

Kürlenmiş veya yeni polimerize olmuş reçineler, polyester matrisler, poliüretanlar, epoksiler ve bis GMA için kalıp temizleme ve sıyırma solventi.

Diklorometanı, NMP ve NEP’i ikame eder.

www.resinstripper.com

Diklorometan Yerine Geçer

DECAP STRIP VG

Boıya, vernik, mürekkep için Bitkisel Sıyırıcı

Ekolojik sıyırıcı yüksek reaktivite, sıvı

Bitkisel bazlı biyolojik

Yanıcı değildir.

Biyolojik olarak parçalanabilir.

Tüm boyalar, tüm destek üstü vernikler için sıyırıcı.

www.decapantecologique.com

NMP yerine geçer

NEUTRALÈNE INFINITY

Temizleme solventi
PE, PU Reçineler, EPOKSİLER bis GMA

Kompozit maddelerin üretim hatlarının, yapışkanların ve boyaların yıkanması için NMP ve NEP’e alternatif çözücü.

www.substitutnmp.com

Soğuk veya sıcak yağ çözme için klorlü çözecülere ikame çözücü

NEUTRALÈNE 1089 AM

TEHLİKE PİKTOGRAMI İÇERMEYEN ÇÖZÜCÜ,Ş A3 makinelerle sıcak veya her tür yağ giderme makinesiyle, çözücü fıskiyeleriyle, daldırma tanklarıyla US ile veya US olmaksızın, hareketli veya dönen kaplarda çalkalama ile soğuk kullanılabilir. Mineral veya bitkisel kökenli her tür yağlayıcıyı, hayvansal mumları ve korozyon önleyici ürünleri giderir.

www.solvantsa3.com