český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Ortam Hijyen ve Güvenlik risklerinin azaltılması için teknik çözücüler.

 

Reçine ve kompozit reçine üretici ve uygulayıcıları için teknik temizleme solventleri formülasyon uzmanı ve üreticisi

Setonlar, klorlu çözücüler,
NMP, NEP ve diğer CMR’lere
alternatif ve ikame çözücüler

 

 

 

__________________________________________________

 

Polyester reçineler

__________________________________________________

 

Polyester reçineler kullanımlarına ve uygulamalarına bağlı olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Doymamış polyesterler olan UP veya UPR birçok gruba ayrılırlar, bunlardan en yaygın olanları:

Alifatik homopolimerler PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Alifatik ko-poliesterler PEA PBS

Yarı-aromatik ko-poliesterler FBT PTT PEN (PET ve PEC doymuş termoplastikler)

Aromatik homo ve ko-poliesterler Poliakrilatlar

Zaman zaman “Polyester hibrit reçineler-epoksiler” olarak adlandırdığımız vinil reçineler genellikle polyesterlerle aynı uygulamalara sahiptir.

Bu reçiniler çok geniş bir hedef yelpazesine sahiptir.

 

Kompozitler için

 • Laminasyon için reçineler
 • Otomobil ekipmanları için
 • Kalıplar için
 • kaplama için (kapsülleme)
 • çok amaçlı
 • SML (sheet molding compound) sıkıştırma için
 • BMC (bulk molding compound) enjeksiyon için
 • MMC (mineral moulding compound) enjeksiyon için
 • CIC (continuous impregnated compound) için
 • Denizcilik için - tabakalaşma ve üst kaplama (jel kaplamalar)

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

Kaplama için

 • Kaplama altı astarlar, vernikler, laklar, mürekkepler, yapıştırıcılar..
 • Kaplama üstü boyalar, lakeler, vernikler...
 • Kompozit alanında uygulama prosedürleri aşağıda yer almaktadır:
 • Temaslı kalıplama (kabarcık giderme silindirleri)
 • Eş zamanlı projeksiyon
 • Alçak basınçla enjeksiyon (RTM reçine transferi)
 • Vakum altında, infüzyonla, fırında kalıplama
 • Filament sargı ile
 • SMC veya BMC kompresyon makineleri ile
 • Üretim hatlarının, uygulama araçlarının, makine ortamının, makinelerin veya yeni kalıntı izlerinin temizliği için her zaman çözücülerin kullanılması gerekir.

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

Not: Organik - uçucu bileşikler (UOB) ile ilişkili Avrupa direktifi uygulanabilirliği, fiber takviyeli plastik endüstrisi (FRP Fiber reinforced plastics), ahşap ve plastik laminasyon terminolojisi gibi alanlarda sorgulanmış olsa da (stiren emisyonları ile ilişkili olarak; doymamış polyesterini içinde çözündüğü, ancak ısıyla sertleşen plastik olarak tanımladığımız üç boyutlu bir katı oluşturmak için doymamış polyester zincirlerinin reaktif bölgeleriyle kopolimerize olan reaktif monomer), temizleme çözücülerinin kullanımına ilişkin yasal çerçeve tartışılamaz.

Doymamış polyesterlerin temizleme çözücülerinin kullanımı ile ilişkili kriter ve ihtiyaçlar, aşağıdaki durumlarda farklıdır:

REÇİNE ÜRETİM ÜNİTELERİ, REÇİNELER

genel olarak ICPE, IED direktifi, bir PGS'nin kurulması, VOC emisyonlarının sınırlandırılması, endüstriyel atıkların kontrolü ve geri dönüşümü ile ilişkilidir. Tankların, reaktörlerin, sıra olmayan durumlarda 2 parti arasındaki karıştırıcıların temizlenmesi veya kanalizasyon veya dolum sistemlerinin temizlenmesi sırasında kullanılan çözücülerin çözünme hızı yüksek olmalıdır. Bir sertleştiricinin üretimim aynı işlem sürecindeki bir reçinenin üretimini takip ediyorsa, temizlik işlemi daha kapsamlı olarak gerçekleştirilmelidir.

N metilopirolidon (NMP); n etill pirolidin (NEP) ve gama bütirolaseton (BLO) tipi çözücüler iyi sonuçlar verir ancak CMR (kansorojen, mütajen, reprotoksik) olarak sınıflandırılmışlardır.

Polyester reçineler için UYGULAMA ÜNİTEleri veya ATÖLYELERİ, KULLANICILAR, Uygulayıcılar, Kullanıcılar

Bu durumda, aseton çok sık kullanılır. Üreticilerin ihtiyaçlarının aksine, uygulama, bir reçine ve bir sertleştiricinin karışımını gerektirir. Operasyonel temizleme süresi gel TECAM (karışım kullanım süresi) ile aynı olmalıdır.

 

__________________________________________________

 

Epoksi reçineler

__________________________________________________

 

Ortak olarak epoxy reçine veya epoksi reçineler olarak adlandırılan epoksi reçineler, ısıyla sertleşen polimer ailesine ait olup, birçok uygulama alanına sahiptir:

Bunlar başlangıçta yapısal yapıştırıcı kullanımı için sentezlenmiştir

 

Yaygın uygulamalar

 • Yapıştırıcılar, bağlayıcılar
 • İnşaat malzemeleri, boyalar, zemin kaplamaları, kaldırım malzemeleri, agregalar
 • Sarnıçlar, tanklar, borular, boru hatları veya bunların iç kaplamaları
 • Lamine kaplamalar
 • Kalıplar
 • Jel kaplamalar
 • Otomotiv parçaları,
 • Havacılık ve uzay sektörüne dönük yapı elemanları
 • Transformatörler, türbinler, elektrikli ekipman şalterleri, rüzgar türbini ekipmanları
 • Lehim verniği, elektronik sektörüne dönük SMD (Surface Mounted Device) bileşenleri
 • Elektronik ev aletlerindeki “temas” yüzeyi kaplamaları
 • Spor ve eğlence, tenis raketleri, kayaklar, yelken tahtaları, golf sopaları, planörler, müzik aletleri, oltalar için.
 • Kompozitler

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

En yaygın olarak kullanılan reçineler epikloridinlerdrir (ECH). Endokrin bozucu (DGESA) olma şüphesi taşıyan Bisfenol A (BPA) bileşiklerinin yerine alifatik veya aromatik glikoller, fenolik veya kresol novalaklar, hidantoinler (glikol-üre), brominler ve akrilatlar kullanılabilir.

En yaygın kullanılan sertleştiriciler poliizosiyanatlar (difenil metan di-izol siyanatlar DDM – MDA), alifatik aminler, anhidrik sertleştiriciler ve TGIC'dir (trigliserid izosiyanürat)

 

__________________________________________________

 

Poliüretan reçineler

__________________________________________________

 

Poliüretan reçineler aynı zamanda karbamat reçineleri olarak da adlandırılır.

Bir izosiyanat ile alkolün reaksiyona girmesiyle üretilen tüm bileşikler bu gruba dahildir: Kısa veya uzun zincirli dioller veya polioller.

Bu bileşikler polikondensasyon veya poliadisyon ile elde edilir.

 

Poliüretanlar uygulanma biçimi ve uygulamalarına göre, yüksek veya alçak basınçta birçok teknik avantaja sahip olabilir.

 

Alçak basınç

Çok yüksek çekme direnci, sıcaklığa karşı çok yüksek boyutsal stabilite, polyester bazlı polioller söz konusu olduğunda mineral yağlara karşı çok yüksek direnç, hidrolize karşı çok yüksek direnç, mükemmel soğuk esneklik seviyesi, polieter bazlı polioller söz konusu olduğunda mikroorganizmalara karşı iyi direnç seviyesi.

TPU'lar (termoplastik elastomerler) ayrıca yıpranma ve aşınma, çekme ve yırtılmaya karşı çok yüksek dirence, yüksek amortisman kapasitesine ve oksijen ve ozona karşı mükemmel dirence sahiptir.

Bu elastomerlerin fiziksel özellikleri ve özellikle esneklik modülleri, sürünme ve aşınma davranışları ve Vicat noktaları (VST), çok sayıda uygulamada kullanılabilmelerini sağlar.

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

Yüksek basınç

Genişletilmiş köpük şeklindeki poliüretan köpükler, olağanüstü ısı yalıtım seviyeleri, yapışmaları, kaldırma güçleri ve eş zamanlı projeksiyonda boşlukları doldurma kapasiteleri nedeniyle çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Esnek veya sert poliüretanların ana kullanım alanları şunlardır:

Bina yalıtımı, ev aletleri için sert köpükler

Kalıplanmış veya blok esnek köpükler,

Elastomerler, bağlayıcılar, sızdırmazlık, ayak tabanları,
Teknik parçalar, tekerlekler, amortisörler, salıncak burçları, tamponlar, mobilya, otomotiv, havacılık, dekorasyon, su sporları, cerrahi koruma ekipmanları, tekstil.

 

Poliüretan reçineler ayrıca filaman sarımı, SMC, BMC ve infüzyonla da uygulanabilir; Ayrıca ısıyla şekillendirilip işlenebilirler.

 

Çevresel açıdan bakıldığında, öncelikle UOB emisyonuna, daha özel olarak da stiren emisyonuna neden olmaz (bkz. polyester reçineler bölümü). 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

__________________________________________________

 

Çözücü seçimi - İhtiyaçların tanımlanması

__________________________________________________

 

Temizleme ve çözündürme çözücü uygulamaları birçok faktöre bağlıdır; Uygulayıcılar söz konusu olduğunda, tercih yapmak daha zordur.

Bu tercih, toplam polimerizasyon ve polimerizasyonun ardında polimer elde edilmesinden önceki mevcut süreye bağlıdır.

Bu süre 5 adımdatanımlanır

1- Bileşenlerin depolama sıcaklığı veya uygulama sırasındaki sıcaklık çok düşük olup, reaksiyonun gerçekleşmesi için yeterli değildir.

2- KAP ÖMRÜ : Bileşenlerin sıcaklığı yeterlidir, reaksiyon başlar.

Kap ömrü, karışı viskozitesinin iki katına çıktığı süredir.

Karışım viskozitesi 10.000 Cps, 30’’den sonra 20.000 ve kap ömrü 30’ ise. Bu İngilizce kökenli ifade genellikle

kap ömrü olarak tercüme edilir, bu da ultra hızlı reaksiyona giren karışımlar için kafa karıştırıcı olabilmektedir.

3- Olası kullanım süresi (ÇALIŞMA SÜRESİ). Bu değer genellikle üretici tarafından verilir. Bu değer, ürünün uygulanabileceği süredir.

4- Donma süresi (GEL TIME TECAM). Ürün donar, artık uygulanamaz. (Viskozite ölçülemez). Oluşan poliepoksi sertleşir; Bu durumda genellikle ön polimerizasyondan söz edilir.

5- Poliepoksit tamamen polimerize olur POLİMERİZASYON SÜRESİ ; Nihai fiziko-kimyasal ve mekanik özelliklere sahiptir.

 

2 nedenden ötürü güçlük meydana gelebilir:

Reaksiyonun hangi aşamasında temizleme işlemini gerçekleştirmek istiyoruz? (tam polimerizasyondan sonra çözünme dahil).

Uygulanan miktarlar nelerdir? Süre miktarlara göre değişiklik gösterir: Örneğin, iki bileşenli bir yapıştırıcı ile 5 dakika süreyle 3 gram ile yapılan bir uygulama 300 gram ile yapılan bir uygulama ile aynı reaksiyon süresine sahip olmaz.

 

__________________________________________________

 

Aseton: Tehlike ve toksisite seviyesi

__________________________________________________

 

1 tondan fazla miktarda depolaması veya kullanılması durumunda, aseton SEVESO III kapsamına girmekte olup, DREAL (Gizli Kuruluşların Denetimi) tarafından beyan edilmeli veya yetkilendirilmelidir. Bu durumda IED direktifi ve bir PGS plan de gestion de solvents - solventlerin yönetim planı) kapsamındaki yönetmeliksel yükümlülükler aynıdır.

Son derece yanıc ıolan CAT 2 özelliği dışında, aseton toksik açıdan da tahlikesiz değildir.

Bkz. INRS Fiche toxico N° 3 Acétone Cas 67 641 revizyon Nisan 2016

 • Çok yüksek yanıcılık Cat 2 parlama noktası -18°C kapalı kap
 • Tahriş edici, deri ve mukoza zarında tahriş, Ciddi oküler lezyon Cat 2
 • Kuvvetli maruziyet durumunda, sinir sisteminde depresyon
 • Nörolojik etkiler, baş ağrısı, baş dönmesi, bazı konvülsif vakalarda koma
 • Gastrointestinal etkiler, bulantı, kusma, hematemez
 • Spesifik hedef organ toksisitesi
 • Cat 3 narkotik etkiler
 • VLEP iş yasası mad. 4412-149

VLE BAĞLAYICI VME 500 ppm VLCT 1000 ppm