český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Ortam Hijyen ve Güvenlik risklerinin azaltılması için teknik çözücüler.

 

Bakım ve endüstriyel

proseslerde kullanılan teknik

ve temizleme çözücülerinin

Formülasyon Uzmanı ve Üreticisi

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler. 

 

 

Önceleri, TRI 111 Etan ve CFC 113 üretim veya bakımdaki yağ giderme operasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktaydı; CFC 113, hassas alt tabakaların yağdan arındırılması ve temizlenmesi için, T 111 ise mekanik bileşenler ile kullanılıyordu.

Bu 2 maddenin kullanımı çevresel nedenlerle yasaklanmıştır.

 

Her ikisi de CMR olarak sınıflandırılan Trikloroetilen ve Perkloroetilen, uzun süre T 111’e ikame seçeneği oluşturmadı.

Yine HCFC 141 B ürünü de çevresel nedenlerle yasaklanmıştır.

 

Bu nedenlerle, üreticiler hidrokarbon içeren çözümlere yöneldiler.

Klorlu, bromlu veya florlu halojenli çözücüler yanıcı olmayıp, olağanüstü bir yağ çözme gücüne ve son derece yüksek bir buharlaşma hızına sahipken, hidrokarbon içeren çözücülerin buharlaşma hızı parlama noktalarına bağlıdır; Kuruma süresi arttıkça, parlama noktası düşer ve çözme gücü azalır.

Bu ürünler buhar fazda kullanılamaz. Ayrıca, parlama noktaları 80°C’nin altındaysa ultrason kaplarda da kullanılamazlar, bu durumda, A3 makinelerde de kullanılabilirler.

 

Yakın zamanda CLP yönetmeliği kapsamında hidrokarbonlu çözücüler yeniden sınıflandırılmış olup, H 304, yutulması halinde zararlı olarak sınıflandırma yapılmıştır, her ne kadar risk içme veya emme ile sınırlı olsa da (bkz. yönetmeliksel hususlar paragrafı, toksikolojik özellikler bölümü, yutma riski H 304 bölümü), bu durum kullanıcıları tehlike piktogramı olmayan çözücüler aramaya itmiştir.

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

 

iBiotec tüm kriterleri karşılayan yağ giderme çözümleri sunar

  • Daha yüksek çözücü gücüne sahip hidrokarbon kesimler ve optimum parlama noktası/buharlaşma hızı oranı.
  • Parlama noktası ölçülemeyen solventler, tehlike piktogramı olmayan solvent.
  • 10 yılı aşkın süredir bitkisel kökenli solventler üretiyoruz ve performans ve toksisitelerini özellikle de bunların metanol kalıntı içeriği i (transesterleşmeden kaynaklanan), aldehid içeriği ve anisidin ve peroksit indekslerini eksiksiz şekilde kontrol altında tutuyoruz.
  • Tarımsal gıda endüstrileri (IAA) için biyolojik kaynaklı çözücüler

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.