český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Ortam Hijyen ve Güvenlik risklerinin azaltılması için teknik çözücüler.

KAPLAMA ÖNCESİNDE METAL YÜZEYLERİNİN HAZIRLANMASI İÇİN ÇÖZÜCÜ

MÜREKKEP, VERNİK VE BOYALARIN ÇÖZÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ

 

ÇOK YÜKSEK ÇÖZÜCÜ KAPASİTEİNE VE ÇOK YÜKSEK BUHARLAŞMA HIZINA SAHİP TEKNİK ÇÖZÜCÜ

 

ANAHTAR KELIMELER PARLAMA NOKTASI

BUHARLAŞMA

HIZI

YAĞ ÇÖZME GÜCÜ

KB indisi

BIOSANE ULTRAMAX

27°C

9'20"

>150

 

2 FONKSİYON

KAPSAMLI YAĞ GİDERME VE YÜZEY REAKTİVASYONU, SÖKÜCÜ, BASKI KAPLAMALARININ TEMİZLİĞİ

 

  • Mürekkep, vernik veya boya kaplama işlemlerinden önce alt tabakaların, her tür metal veya alaşımının temizlenmesi veya yağının çözündürülmesi. Oksidasyon veya korozyona yol açmaksızın yüzey reaktivasonu sağlar CMO veya CC kompozitleri (organik veya karbon/karbon matrisi) ile de kullanılabilir.
  • Aynı kaplamaların uygulama malzemelerinin de temizliğini sağlar. Akma gibi uygulama kusurlarının temizlenmesi. Polivinil veya nitroselüloz bağlayıcı astarların eliminasyonu.

BIOSANE ULTRAMAX ürünü klorlu solvent, seton veya aromatikler ve fosforik asit içermeme garantisi ile sunulmaktadır.

 

Opeartörler için toksisite planı ile ilgili olarak CLP uyarınca tehlike piktogramı yoktur.

 

FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

 STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

Görünüm

 Görsel

Berrak

-

Renk

 Görsel

Renksiz

-

Koku

 Olfaktif

Özellik

-

25°C'de yoğunluk

 NF EN ISO 12185

898

kg/m3

Kırılma indisi

 ISO 5661

1,4050

-

Donma noktası

 ISO 3016

-50

°C

Kaynama - Damıtma

ISO 3405

120-165

°C

20°C'de buhar basıncı

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

kPa

Suda çözünürlük

 -

0,01

%

40°C'de kinematik viskozite

 NF EN 3104

1,1

mm²/sn

Asit indisi

 EN 14104

<1

mg(KOH)/g

İyot indisi

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Su içeriği

 NF ISO 6296

<0,1

%

Buharlaşma sonrası kalıntı

 NF T 30-084

0

%

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER

 STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

KB indisi

 ASTM D 1133

>150

-

Buharlaşma hızı

 -

9'20"

dakika

20°C'de yüzey gerilimi

 ISO 6295

27,5

Din/cm

40°C’de 100 saat bakır şerit korozyonu

 ISO 2160

1a

Derecelendirme

YANGIN GÜVENLİĞİ ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER

 STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

Parlama noktası (kapalı kap)

NF EN 22719

27

°C

Kendiliğinden tutuşma noktası

 ASTM E 659

>230

°C

Alt patlama sınırı

 NF EN 1839

1,2

% (volümetrik)

Üst patlama sınırı

 NF EN 1839

13,7

% (volümetrik)

TOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

 STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

CMR, tahriş edici, aşındırıcı madde içeriği

 CLP yönetmeliği

0

%

transesterifikasyondan kaynaklanan metanol kalıntı içeriği

 GC-MS

0

%

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

 STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

Su için tehlikeli

WGK Almanya

1

su için tehlikeli değildir

sınıf

CEC birincil biyobozunurluk 25°C’de 21 gün

L 33 T82

>70

%

28 gün boyunca kolay biyolojik bozunabilirlik OECD 301 A

COD kaybolma

ISO 7827

>70

%

 

SUNUM ŞEKLİ

 

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

 

 

 

 

 

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

 

UV altında performans testleri
lamba altında dalga boyu : 365-400 nm

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

 

 

Tehlike piktogramı olmayan solventlerin Fransız tasarımcı ve üreticisi, CMR ikamesi, tarımsal çözücüler, eko çözücüler, yağ gidericiler, temizleyiciler, seyrelticiler, çözücüler, sıyırıcılar, kir gidericiler.

 Tüm mürekkep, vernik solvent veya bitkisel bazlı ürün aileleri için temizleme solventi

 

Teknik sayfayı indirin