český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Technická rozpouštědla ke snížení zdravotních, bezpečnostních a environmentálních rizik

JAK LZE VYLOUČIT INFEKČNÍ RIZIKO
PŘI POUŽÍVÁNÍ STEJNÝCH FONTÁN?

 

 

Jacques Tardif   iBiotec  Tec industries     Tec investissements

Jacques P. TARDIF Technický ředitel

 

 

Nebezpečí odmašťovacích biologických fontán

 

O používání biologických fontán byl velký zájem, protože teoreticky neprodukovaly průmyslový odpad.

Biologické fontány, které by se spíše měly nazývat bakteriologické fontány, protože jsou osídlené bakteriemi, však neodstraňují veškeré znečištění; přítomnost benzínu, nafty, ředidel a barev je zakázána pod hrozbou zničení nebo potlačení mikroorganismů.

Pouhý výpadek proudu je pak zdrojem nepříjemného zápachu.

Vzhledem k tomu, že měď nebo její slitiny (mosaz, bronz, alpaka, zamak, atd.) jsou silnými reduktory bakterií, vede každá mechanická součást obsahující tento kov k velmi rychlé destabilizaci a degradaci lázní.

Výměna lázní je neúměrně drahá, neboť vyjde na 700 až 900 eur a někdy se musí provádět i několikrát ročně.

 

Regulační aspekty

 

Regulace biologických fontánek zahrnuje odpovědnost uživatelů

Odpovědnost spadá do oblasti působnosti obecného práva. Za rizika spojená s použitím dodaných populací, rodů a druhů mikroorganismů odpovídá výhradně uživatel.

 

O všech použitých mikroorganismech neexistují dostatečné vědecké studie.

Mikroorganismy v prostředí by mohly kontaminovat fontány.

Rody a druhy vyseté při zakládání biologické fontány nejsou v průběhu času vždy stejné a jejich zastoupení se může v průběhu času měnit.

Bylo prokázáno, že bakterie skupiny 1 se vyvíjejí v patogenní a infekčně rizikové kmeny skupiny 2

Pseudomonas aeroginosa

Achromobacter xylosoxidans

Bacillus cereus

Ochromobactrum intermedium

Stejně jako riziková skupina 3

Bacillus antharcis

(sekvencováním genu kódujícího DNA)

Kromě toho existuje riziko, které se může přenést na uživatele, pokud jsou imunodeficitní.

 

Pracovní právo: Prevence biologických rizik

Záměrné používání bakteriologických médií podléhá hodnocení rizik při práci – francouzské pracovní právo, §§ R 4421 až R 4427-5

 

„Je jasně uvedeno, že je na uživateli, aby provedl vlastní posouzení rizik, uživatel musí mít k dispozici následující informace:“

 • Přesná identita mikrobiálních kmenů použitých v procesu.
 • Potenciální patogenita každého biologického činitele.
 • Infekční dávka každého patogenu.
 • Koncentrace bakterií dosažená v průběhu procesu.
 • Cesta, kterou se patogen dostává do těla (trávicí, slizniční, dýchací cesta). 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná jejich odpovědnost, mají pak uživatelé možnosti jak sledovat vývoj a změny bakteriální populace v průběhu času o proti původnímu vysetí?

Mají možnost jak zjistit patogenitu a infekční dávku?

 

Ačkoli výrobci tvrdí, že jejich výrobky pro konečné použití obsahují pouze bakterie skupiny 1, rody a druhy jsou v bezpečnostních listech nebo jejich datových listech uváděny jen zřídka.

 

Výrobci a prodejci biologických odmašťovacích a čisticích fontán doporučují používat ofukovací pistole.

Vyfukování umožňuje vysušení dílů a zamezuje problémům s korozí.

Tato technika vede k expozici dýchacích cest pracovníků bioaerosolům.

V mnoha zemích je kromě tradičních osobních ochranných prostředků povinné nosit také dýchací masky.

 

 

 

Zdroje:

www.inrs.fr ND 2304 monitoring mikrobiologické flóry fontán pro biodegradaci tuků.

www.inrs.fr hodnocení rizik fontán pro biodegradaci tuků.

„Voyage au pays des bactéries“ (Cesta do země bakterií) od paní Christine DAVID, mikrobioložka z oddělení expertíz INRS.

www.irsst.qc.ca Bezpečné používání biologických odmašťovacích fontán

www.irsst.qc.ca Zpráva R-829 Prevence chemických a biologických rizik

www.inrs.fr ED 6034 Biologická rizika na pracovišti

www.inrs.fr TJ 24 Právní kontrolní seznam

www.textlab.io Zpráva o mezofilní aerobní degradaci od pana Sachiya Iwashity

www.cancer-environnement.fr Biologické riziko na pracovišti

 

Biologické fontány byly v USA zavedeny v 90. letech 20. století (Wolf a Morris).

Podle průzkumu SUMER 2,6 milionu zaměstnanců, tj. 15 % (bez zdravotníků), uvedlo, že se ve Francii obávají biologických rizik na pracovišti.

Odhaduje se, že současné náklady na nemoci biologického původu, které hradí francouzské regionální zdravotní pojišťovny („Caisses Régionales d’Assurance Maladie“) a francouzské všeobecné fondy sociálního zabezpečení („Caisses Générales de Sécurité Sociale“), činí 3 miliardy eur ročně.

Mezioborová asociace pro lékařské a sociální služby („Association Interprofessionnelle pour le Service Médical et Social“ – AISMT), kterou řídí a koordinují pracovní lékaři, kteří se proto setkávají s patologiemi biologického původu, jasně uvádí, že používání odmašťovacích fontán v průmyslu je spojeno s biologickým rizikem www.aismt36.com Rizika a profese – Biologické riziko v průmyslovém prostředí.

 

 

 

Nařízení EHS 1927/2006 (REACH) a nařízení EHS 1272/1079 (CLP) zavedly mnoho nových piktogramů a vět o nebezpečnosti v souvislosti s používáním chemických látek a přípravků.

Nemělo by totéž platit i pro biologická rizika?

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.
Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

Biologické riziko musí být pod kontrolou

 

ŘETĚZEC PŘENOSU

 

PATOGEN

REZERVOÁR

VÝCHODISKO

PŘENOSOVÉ CESTY

VSTUPNÍ BRÁNA

POTENCIÁLNÍ HOSTITEL

VY a TI, KTEŘÍ JSOU VE VAŠÍ BLÍZKOSTI

 

 

Chcete-li se podívat na výkladové VIDEO, které zveřejnil francouzský Národní ústav pro výzkum a bezpečnost (INRS) „Une enquête de l'agent BIO 07“ (Pátrání agenta BIO 07), klikněte zde

 

iBiotec nabízí okamžité alternativní řešení bez piktogramů o nebezpečnosti a bez dalších investic