český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Technická rozpouštědla ke snížení zdravotních, bezpečnostních a environmentálních rizik

ROZPOUŠTĚDLO PRO PŘÍPRAVU POVRCHU KOVŮ PŘED NÁTĚREM

ROZPOUŠTĚNÍ A ČIŠTĚNÍ INKOUSTŮ, LAKŮ A BAREV

 

TECHNICKÉ ROZPOUŠTĚDLO S VELMI VYSOKÝM ROZPOUŠTĚCÍM VÝKONEM
A VELMI VYSOKOU RYCHLOSTÍ ODPAŘOVÁNÍ

 

KLÍČOVÉ ÚDAJE BOD VZPLANUTÍ

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ

ODMAŠŤOVACÍ SCHOPNOST

podle indexu KB

BIOSANE ULTRAMAX

27°C

9'20"

>150

 

2 FUNKCE

DŮKLADNÉ ODMAŠTĚNÍ A REAKTIVACE POVRCHŮ

ROZPOUŠTĚDLO, ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO TISKOVÉ NÁTĚRY

 

  • Čištění nebo odmašťování podkladů, všech kovů nebo jejich slitin před nanášením inkoustů, laků nebo nátěrů. Reaktivuje povrchy bez vzniku oxidace nebo koroze. Lze použít i na kompozity CMO nebo CC (organické nebo s uhlíkovou matricí).
  • Umožňuje čištění zařízení pro nanášení stejných nátěrů. Odstraňování závad aplikace, například stékání. Odstranění polyvinylového nebo nitrocelulózového základního nátěru.

BIOSANE ULTRAMAX zaručeně neobsahuje chlorovaná rozpouštědla, ketony nebo aromáty a kyselinu fosforečnou.

 

Žádné výstražné piktogramy nebezpečnosti podle nařízení CLP ohledně toxicitě pro obsluhu.

 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Čirý

-

Barva

 Vizuální

Bezbarvý

-

Zápach

 Čichový vjem

VLASTNOSTI

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

898

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4050

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

-50

°C

Bod varu - Destilace

ISO 3405

120–165

°C

Tenze páry při 20 °C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

kPa

Rozpustnost ve vodě

 -

0,01

%

Kinematická viskozita při 40°C

 NF EN 3104

1,1

mm²/s

Číslo kyselosti

 EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,1

%

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

< 150

-

Rychlost odpařování

 -

9'20"

minut

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

27,5

Dyn/cm

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1a

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

NF EN 22719

27

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

< 230

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

1,2

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

13,7

% (objemová)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

0

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Nebezpečnost pro vodu

WGK Německo

1

Bez nebezpečí pro vodu

třída

Primární biologická rozložitelnost CEC 21 dní při 25 °C

L 33 T82

> 70

%

Snadná biologická rozložitelnost podle OECD 301 A po 28 dnech

Úbytek rozpuštěného organického uhlíku

ISO 7827

< 70

%

 

PŘEDSTAVENÍ

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkoušky výkonu při UV
vlnové délce pod lampou: 365-400 nm

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

Čistící rozpouštědlo pro všechny skupiny inkoustů a laků, na rozpouštědlové nebo rostlinné bázi

 

Stáhněte si datový list