český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Technická rozpouštědla ke snížení zdravotních, bezpečnostních a environmentálních rizik

Formulátor a výrobce
technických čisticích rozpouštědel
pro výrobce a aplikátory pryskyřic
a kompozitních pryskyřic.
Alternativní rozpouštědla jako náhrada
ketonů, chlorovaných rozpouštědel,
NMP, NEP a dalších látek CMR.

 

 

 

__________________________________________________

 

Polyesterové pryskyřice

__________________________________________________

 

Polyesterové pryskyřice mají široké využití v závislosti na jejich použití a zpracování.

Nenasycené polyestery UP nebo UPR se řadí do několika skupin, z nichž nejběžnější jsou:

Alifatické homopolymery PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Alifatické kopolyestery PEA PBS

Semi-aromatické kopolyestery FBT PTT PEN (nasycený termoplastický PET a PEC)

Aromatické homo- a kopolyestery
Polyakryláty

Vynilesterové pryskyřice, které se někdy nazývají „hybridní polyester-epoxidové pryskyřice“, mají často stejné použití jako polyestery.

Uvedené pryskyřice se používají v široké škále aplikací:

 

Pro kompozity

 • laminovací pryskyřice
 • pro automobilová zařízení
 • pro formy
 • pro potahování (zapouzdření)
 • univerzální využití
 • pro lisování SML (sheet molding compound)
 • pro vstřikování BMC (bulk molding compound)
 • pro vstřikování MMC (mineral moulding compound)
 • pro CIC (continuous impregnated compound)
 • pro lodní průmysl - laminování a vrchní nátěry (gelové povrchové nátěry) 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. 

 

Pro povrchovou úpravu

 • Pod základní nátěry, laky, lazury, barvy, lepidla.
 • Vrchní nátěrové barvy, laky, lazury..
 • V oblasti kompozitních materiálů jsou procesy implementace následující:
 • Kontaktní tvarování (odkorňovací válečky)
 • Simultánní vstřikování
 • Nízkotlaké vstřikování (přenos pryskyřice RTM)
 • Vakuové, infuzní a pecní lisování
 • Navíjením vláken
 • Pomocí lisovacích strojů SMC nebo BMC
 • Rozpouštědla jsou vždy potřeba k čištění výrobních pilotů, zpracovatelských nástrojů, prostředí stroje, strojů nebo zbytků čerstvých stop.

 Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

Poznámka: Zatímco evropská směrnice o organických těkavých sloučeninách (VOC) byla zpochybněna, pokud jde o její uplatnění, a to průmyslem FRP (vláknový kompozit), pokud jde však o terminologii laminování dřeva a plastů (na základě emisí styrenu: reaktivního monomeru, v němž je nenasycený polyester rozpuštěn, ale který kopolymeruje s reaktivními místy nenasycených polyesterových řetězců za vzniku trojrozměrné pevné látky, která se označuje jako termosetový plast), nelze zpochybnit regulační rámec pro používání čisticích rozpouštědel.

Kritéria a požadavky na použití čisticích rozpouštědel pro nenasycené polyestery jsou odlišné, pokud se jedná o:

VÝROBNÍ JEDNOTKY PRYSKYŘIC, VÝROBCI PRYSKYŘIC

zde, kromě zařízení označené jako ICPE („Installation Classée pour la Protection de l'Environnement“ – zařízení klasifikované z hlediska ochrany životního prostředí), kterých se týká směrnice IED o průmyslových emisích, zavedení plánu hospodaření s rozpouštědly, jde o omezení emisí těkavých organických sloučenin VOC, a kontrola a recyklace průmyslových odpadů. Použitá rozpouštědla musí mít rychlou dobu rozpouštění při čištění nádrží, reaktorů, míchadel mezi dvěma dávkami, pokud nedochází k řetězení, nebo při proplachování potrubních systémů či plnění. Toto čištění musí být ještě důkladnější, pokud se po pryskyřici vyrábí ze stejného pilotu tvrdidlo.

Rozpouštědla typu n-methylpyrrolidon (NMP), n-ethylpyrrolidon (NEP) a gama butyrolakton (BLO) poskytují dobré výsledky, ale jsou klasifikována jako CMR (karcinogenní, mutagenní, reprotoxická).

REALIZAČNÍ JEDNOTKY nebo DÍLNY, APLIKÁTOŘI, UŽIVATELÉ,

polyesterové pryskyřice, aplikátory, uživatelé

V tomto případě se velmi často používá aceton. Oproti potřebám výrobců vyžaduje realizace smíchání pryskyřice a tužidla. Provozní doba čištění musí být stejná jako doba tuhnutí TECAM (jak dlouho lze směs používat).

 

__________________________________________________

 

Epoxidové pryskyřice

__________________________________________________

 

Epoxidové pryskyřice patří do skupiny termosetových polymerů a mají mnoho aplikací:

Původně byly syntetizovány pro použití jako konstrukční lepidlo

 

Běžné aplikace

 • Lepidla, pojiva
 • Stavební materiály, barvy, podlahové krytiny, dlažby, kamenivo
 • Nádrže, kádě, trubky, potrubí nebo jejich vnitřní obložení
 • Lamináty
 • Výlisky
 • Gelové nátěry
 • Automobilové komponenty,
 • Konstrukční prvky v letectví a kosmonautice
 • Transformátory, turbíny, spínače v elektrických zařízeních, součásti větrných turbín
 • Obrazce plošných spojů, komponentů plošných spojů v elektronice
 • Dotykové nátěry u domácích spotřebičů
 • Sport a volný čas, tenisové rakety, lyže, windsurfingová prkna, golfové hole, kluzáky, hudební nástroje, rybářské pruty...
 • Kompozity

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

 

Nejběžnějšími pryskyřicemi jsou epichlorydrin (ECH). Bisfenoly A (BPA) podezřelé z endokrinních disruptorů (DGESA) mohou být nahrazeny alifatickými nebo aromatickými glykoly, fenolovými nebo krezolovými novalaky, hydantoiny (glykolové urea), bromovanými sloučeninami a akryláty.

Nejběžnějšími tvrdidly jsou polyisokyanáty (difenylmethylen diisokyanát DDM - MDA), alifatické aminy, bezvodá tvrdidla a TGIC (triglycidyl isokyanurát).

 

__________________________________________________

 

Polyuretanové pryskyřice

__________________________________________________

 

Polyuretanové pryskyřice jsou také známé jako karbamátové pryskyřice.

Tato skupina zahrnuje všechny sloučeniny vzniklé reakcí izokyanátu a alkoholu: dioly nebo polyoly s krátkým nebo dlouhým řetězcem.

Lze je získat polykondenzací nebo polyadicí.

 

Polyuretany mohou mít mnoho technických výhod v závislosti na jejich zpracování a použití, a to buď při nízkém, nebo vysokém tlaku.

 

Nízký tlak

Velmi dobrá pevnost v tahu, velmi dobrá rozměrová stálost za tepla, velmi dobrá odolnost vůči minerálním olejům v případě polyolů na bázi polyesteru, velmi dobrá odolnost vůči hydrolýze, lepší pružnost za studena, odolnost vůči mikroorganismům v případě polyolů na bázi polyetheru.

TPU (termoplastické elastomery) mají také vynikající odolnost proti opotřebení a oděru, pevnost v tahu a trhání, dobrou tlumicí schopnost a vynikající odolnost proti kyslíku a ozonu.

Fyzikální vlastnosti těchto elastomerů, zejména jejich modul pružnosti, chování při tečení a oděru a jejich Vicatův bod (VST), je předurčují k mnoha aplikacím.

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

Vysoký tlak

Ve formě expandované pěny jsou polyuretanové pěny široce používány pro svou výjimečnou tepelnou izolaci, přilnavost, vztlak a schopnost vyplňovat dutiny při současném nástřiku.

Hlavními způsoby použití pružných nebo tuhých polyuretanů jsou následující:

pevné pěny pro izolaci budov a domácích spotřebičů;

pružné tvarované nebo blokové pěny;

elastomery, pojiva, těsnění, podrážky;
technické díly, kola, odpružení, silentbloky, absorbéry nárazů, interiérové vybavení, automobilový průmysl, letecký průmysl, dekorace, námořní průmysl, chirurgické ochrany, textilní průmysl.

Polyuretanové pryskyřice lze také zpracovávat navíjením vláken, SMC, BMC, infuzí; lze je tepelně tvarovat nebo obrábět.

Z hlediska ochrany životního prostředí jsou především bez emisí těkavých organických látek (VOC) a zejména bez emisí styrenu (viz kapitola o polyesterových pryskyřicích)

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

__________________________________________________

 

Výběr rozpouštědel – Vymezení požadavků

__________________________________________________

 

Řešení týkající se čisticích rozpouštědel a rozpouštění pryskyřic závisí na řadě faktorů; v případě aplikátorů je výběr složitější.

Tato volba závisí na čase, který zbývá do úplné polymerace, a na získání polymeru po skončení polymerace.

Tato doba je vymezena v 5 fázích

1- Teplota skladování složek nebo teplota při aplikaci je velmi nízká a nedostatečná pro průběh reakce.

2- Doba zpracování (pot life): teplota složky (složek) je dostatečná, reakce začíná.

Doba zpracování, tedy pot life, je čas, po jehož uplynutí se viskozita směsi zdvojnásobí.

Pokud je například viskozita směsi 10 000 Cps a je 20 000 Cps po 30', doba zpracování je 30'. Tento anglický termín „pot lifey“ by se přeložil jako

„životnost nádoby“, což může být u směsí s velmi rychlou reakcí matoucí a proto se spíš používá „doba zpracování“.

3- Doba použitelnosti (WORKING LIFE). Obecně je tato hodnota udávána výrobcem. To je doba, během níž lze přípravek aplikovat.

4- Doba proměny v gelu (GEL TIME TECAM). Z přípravku se stává gel, který již není použitelný. (viskozitu již nelze měřit). Vytvořený polyepoxid ztvrdne; tento proces se často označuje jako předpolymerizace.

5 - Polyepoxid je zcela polymerizován, což odpovídá DOBĚ POLYMERIZACE a získá své konečné fyzikálně-chemické a mechanické vlastnosti.

 

Tyto komplikace mají dva důvody:

V jaké fázi reakce chcete čistit? (včetně rozpouštění po úplné polymeraci).

Jaká množství jsou v tomto případě zapotřebí? Časy se liší podle množství: např. při použití 3 gramů nebude reakční doba stejná jako při použití 300 gramů dvousložkového lepidla po dobu 5 minut.

 

__________________________________________________

 

Aceton: Nebezpečnost a toxicita

__________________________________________________

 

Aceton, pokud je skladován nebo používán v množství větším než 1 tuna, spadá do působnosti francouzského předpisu „SEVESO III“ a musí být nahlášen nebo povolen úřadem DREAL („Inspection des établissements classés“ – francouzská Inspekce klasifikovaných provozů). Regulační povinnosti se proto stávají stejnými, jako je to v případě směrnici IED včetně povinnosti vypracování plánu hospodaření s rozpouštědly.

Kromě toho, že je aceton vysoce hořlavý (kategorie 2), není bez toxických rizik.

Viz INRS („Institut National de Recherche et de Sécurité“ – francouzský Národní ústav pro výzkum a bezpečnost), toxikologický list č. 3, aceton CAS 67 641, revize duben 2016.

 • Vysoce hořlavý, kategorie 2, bod vzplanutí -18 °C v uzavřené nádobě
 • Dráždivý, dráždí kůži a sliznice, vážně poškozuje oči, kat. 2
 • V případě vysoké expozice dochází k depresi nervového systému
 • Neurologické účinky, bolest hlavy, závratě, v některých případech křeče
 • Účinky na trávicí ústrojí, nevolnost, zvracení, hemateméza
 • Specifická toxicita pro některé cílové orgány
 • Narkotické účinky, kat. 3
 • Článek 4412-149 francouzského zákoníku práce ohledně limitních hodnot expozice při práci Závazná mezní hodnota expozice VME (průměrná) 500 ppm VLCT (krátkodobá) 1000 ppm