český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Tekniska lösningsmedel för att minska HSE-risker (hälsa, miljö och säkerhet)

 

Formulerare och tillverkare
av tekniska lösningsmedel för rengöring
för tillverkare och användare av hartser
och komposithartser

Alternativa lösningsmedel och ersättningsprodukter
för ketoner, klorerade lösningsmedel,
NMP, NEP och andra CMR-ämnen

 

 

__________________________________________________

 

Polyesterhartser

__________________________________________________

 

Poyserterhartser används ofta beroende på deras användningsområden och tillämpningar.

De omättade polyestrarna UP eller UPR ingår i flera produktfamiljer av vilka de vanligaste är:

Homopolymerer, alifatiska  PGA PLA PGL PCL PHA PHB

Sampolyestrar, alifatiska PEA PBS

Halvaromatiska sampolyestrar FBT PTT PEN (PET och PEC mättande termoplaster)

Homo- och sampolyestrar, aromatiska polyakrylat

Vinylesterhartser som man ibland kallar ”polyester-epoxi hybridhartser” har ofta identiska tillämpningar som polyestrar.

Ändamålet och användningsområdet för dessa hartser är mycket brett:

 

För kompositer

 • hartser för laminering
 • för tillbehör till motorfordon
 • för formar
 • ytbehandling (mikroinkapsling)
 • flera användningsområden
 • för formpressning SMC (sheet molding compound)
 • för formsprutning BMC (bulk molding compound)
 • för formsprutning MMC (mineral moulding compound)
 • för CIC (continuous impregnated compound)
 • för marin - laminering och ytbeläggning (gelbeläggningar)

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

För beläggningar

 • Underbeläggning   primrar, lacker, lackering, tryckfärger, lim...
 • Ytbehandling (top coating), färger, lacker, fernissa …
 • Inom,området för kompositer finns följande implementeringsmetoder:
 • Kontaktformgjutning (valsar, verktyg för borttagning av luftbubblor)
 • Dubbelsprutning
 • Lågtrycksinjektion (överföring av harts RTM-injektion)
 • Vakuumgjutning, genom infusion, i torkanläggning
 • Genom fiberlindning
 • Genom maskiner för SMC- eller BMC-formpressning
 • Rengöring av PLC-styrd framställningsutrustning, implementeringsverktyg, maskinmiljö, maskiner eller kvarvarande färska spår kräver alltid användning av lösningsmedel.

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel. 

 

Notera: Även om det europeiska direktivet om organiska flyktiga föreningar (VOC) har ifrågasatts för dess tillämplighet av branschen för fiberförstärkta plaster (FRP Fiber reinforced Plastics), angående terminologin för laminering av trä och plaster, (baserad på styrenutsläpp: reaktiv monomer, varvid den omättade polyestern upplöses, men som sampolymeriserar med de reaktiva ställena i polyesterkedjorna med omättad polyester, för att bilda ett tredimensionellt fast ämne som kallas härdplast), kan regelverket för användning av lösningsmedel för rengöring inte ifrågasättas.

Kriterierna och behoven som ligger till grund för användningen av lösningsmedel för rengöring av omättade polyestrar är olika om det handlar om:

PRODUKTIONSENHETER FÖR HARTS, HARTSENHETER

vanligen ICPE (miljöbalken), som omfattas enligt IED-direktivet, upprättande av en plan för lösningsmedel, minskning av VOC-utsläpp, kontroll och återvinning av industriavfall. De lösningsmedel som används bör ha en snabb upplösningstid under rengöring av tankar, reaktorer, blandare mellan 2 batcher om det inte finns kedjebildning eller under rening av systemen för kanalisering eller påfyllning. Denna rengöring måste vara ännu mer noggrann, när tillverkningen av en härdare sker efter tillverkningen av en harts, i samma projekt.

Lösningsmedel av typen N-metylpyrrolidon (NMP), N-etylpyrrolidon (NEP) och gamma-butyrolakton (GBL), ger goda resultat men är CMR-klassade (cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska ämnen).

ENHETER eller VERKSTÄDER FÖR IMPLEMENTERING, APPLIKATORER, ANVÄNDARE, polyesterhartser, Applikatorer, Användare

I detta fall används mycket ofta aceton. I motsats till producenternas behov, behöver hartsblandningen en härdare för implementeringen. Rengöringstiden bör vara den samma som tiden för gel TECAM (blandningens brukstid).

 

__________________________________________________

 

Epoxihartser

__________________________________________________

 

Epoxid-hartser, vanligen kallade epoxiharts eller epoxihartser, ingår in i produktfamiljen av värmehärdande polymerer och har många applikationer:

Deras syntes utfördes ursprungligen för användning av strukturlim (högpresterande lim för sammanfogning av strukturella material).

 

Vanliga applikationer

 • Vidhäftningsmedel (lim), bindemedel
 • Byggnadsmaterial, färger, golvbeläggningar, stenläggning, ballast
 • Cisterner, tankar, rörledningar, anläggningsrör eller invändiga foder på dessa
 • Laminat
 • Gjutningar
 • Gelbeläggningar
 • Bilkomponenter,
 • Konstruktionskomponenter inom flyg- och rymdteknik
 • Transformatorer, turbiner, strömbrytare för elektrisk utrustning, vindkraftverkskomponenter
 • Lödmasker, CMT-komponenter för elektronisk utrustning
 • ”Touch”-beläggningar för vitvaror
 • Sport och fritid, tennisracketar, skidor, vindsurfingbrädor, golfklubbor, segelflygplan, musikinstrument, fiskespön...
 • Kompositer

 

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

De vanligaste hartserna är epiklorhydrin (ECH). Bisfenol A (BPA) som misstänks vara hormonstörande ämnen (ECHA) kan ersättas med alifatiska eller aromatiska glykoler, fenolnovolacker eller kresoler, hydantoiner (glykol-karbamider), brom och akrylater.

De vanligaste härdarna är polyisocyanater (difenylmetan di-isocyanater  DDM – MDA), alifatiska aminer, vattenfria härdare, och TGIC (triglycidylisocyanurat).

 

__________________________________________________

 

Polyuretanhartser

__________________________________________________

 

Polyuretanhartser kallas också karbamathartser.

Denna produktfamilj inkluderar alla föreningar som produceras genom reaktionen av en isocyanat och en alkohol: korta- eller långkedjiga dioler eller polyoler.

De kan erhållas genom polycondensation eller genom polykondensation.

 

Polyuretaner kan erbjuda många fördelar på det tekniska planet, enligt deras metoder för implementering och applicering, antingen med lågt tryck eller högt tryck.

 

Med lågt tryck

Mycket god draghållfasthet, mycket god dimensionell värmrstabilitet, mycket god motståndskraft mot mineraloljor om det gäller polyesterbaserade pyoler, mycket god motståndskraft mot hydrolys, bättre flexibilitet vid kyla, motståndskraft mot mikroorganismer om det gäller polyolbaserad polyeter.

TPE (termoplastiska elastomerer) har också utmärkt sltage- och nötningsstyrka, drag och rivstyrka, bra dämpningsförmåga och utmärkt motståndskraft mot syre och ozon.

De fysikaliska egenskaperna hos dessa elastomerer och speciellt deras elasticitetsmoduler, kryp- och nötningsegenskaper, och deras Vicat-punkt (VST, gör att de kan hitta många applikationer.

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

 

Med högt tryck

I form av expanderat skum, används polyuretanskum ofta för dess exceptionella kvalitet när det gäller värmeisolering, vidhäftningsförmåga, flytkraft och förmåga att fylla kaviteter vid dubbelsprutning.

 

De huvudsakliga användningsområdena för flexibla eller styva polyuretaner är:

Styva skum för byggnadsisolering, hushållsprodukter,

Flexibla skum, gjutna eller blockskum,

Elastomerer, bindemedel, tätning, sulor,
Tekniska delar, hjul, stötdämpare, stötdämpande, stötfångare, inredning, bilar, flyg- och rymdteknik, dekoration, båtar, kirurgiska skydd, textilier.

 

Polyuretanhartser kan också implementeras genom filamentlindning, genom SMC, BMC, genom infusion; de kan vara värmeformbara eller maskinbearbetbara.

 

När det gäller miljön, är de framför allt utan VOC-utsläpp och i synnerhet utan styrenutsläpp (se kapitel polyesterhartser)

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

__________________________________________________

 

Val av lösningsmedel - Definition av behov

__________________________________________________

 

Lösningar för val av lösningsmedel för rengöring och upplösning av hartser beror på flera faktorer, valet är mer komplext när det gäller applikatorer.

Detta val beror på den tillgängliga tiden före fullständig polymerisering och en erhållen polymer efter slutet av polymeriseringen.

Denna tid definieras i 5 steg

1- Lagringstemperatur för komponenter eller när appliceringstiden är för kort och otillräcklig för att reaktionen ska äga rum.

2- POT LIFE (BRUKSTID): temperaturen för komponenterna är tillräcklig, reaktionen startar.

Livslängden är den tid efter vilken viskositeten i blandningen fördubblas.

Exempel, om blandningens viskositet är 10 000 Cps (mPa s) och om den är 20 000 Cps efter 30 min., är brukstiden 30 min. Vi översätter vanligen denna anglicism

med brukstid, vilket kan skapa förvirring vid blandningar med ultrasnabb reaktion.

3- Möjlig användningstid (LIVSLÄNGD). I allmänhet ges detta värde av tillverkaren. Det gäller den tid under vilken produkten kan användas.

4- Geltid (GEL TIME TECAM). Produkten stelnar och blir en gel och kan inte längre användas. (viskositeten kan inte längre mätas). Polyepoxiden som bildats härdar, man talar ofta om pre-polymerisering.

5- Polyepoxiden är fullständingt polymeriserad, detta kallas POLYMERISERINGSTID, den har då sina slutliga fysikalisk-kemiska egenskaper.    

 

Svårigheten kan bero på 2 orsaker:

I vilket skede av reaktionen vill vi rengöra? (inklusive upplösning efter fullständig polymerisering).

Vilka mängder används? Tiderna varierar utifrån kvantiteterna: exempel, att använda 3 gram kommer inte att ha samma reaktionstider som att använda 300 gram till ett tvåkomponentslim i 5 minuter.

 

__________________________________________________

 

Aceton: Farlighet och toxicitet

__________________________________________________

 

Aceton, på mer än 1 ton, omfattas, om det lagras eller används, av SEVESO III och måste vara föremål för en deklaration eller en begäran om tillstånd från DREAL (inspektion av klassificerade anläggningar). Regleringsskyldigheterna blir därför desamma när det gäller IED-direktivet (industriutsläpp), för upprättande av en PGS (plan för användning av lösningsmedel).

Aceton förutom dess mycket brandfarliga egenskaper, KATEGORI 2, är inte ofarligt när det gäller toxicitet.

Se INRS toxikologiskt datablad nr. 3  Aceton Cas-nr. 67 641 revidering april 2016

 • Mycket brandfarligt Kategori 2  flampunkt -18 °C sluten kopp
 • Irriterande, irritation i hud och slemhinnor, Allvarlig ögonskada Kategori 2,
 • Vid kraftig exponering, nedsättning av det centrala nervsystemet
 • Neurologiska effekter, huvudvärk, yrsel, koma, i vissa fall kramper
 • Digestiva effekter, illamående, kräkningar, hematemes
 • Specifik toxicitet för målorgan
 • Narkotiska effekter Kategori 3
 • Artikel 4412-149 i den franska arbetslagen VLEP

 VME 500 ppm  VLCT  1000 ppm VLE BINDANDE EXPONERINGSVÄRDE VME 500 ppm VLCT 1000 ppm