český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Tekniska lösningsmedel för att minska HSE-risker (hälsa, miljö och säkerhet)

Formulerare och tillverkare
av lösningsmedel, borttagningsmedel,
rengöringsmedel och färgborttagningsmedel
för lacker, färger och dylikt

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.   

 

_________________________________________________________

 

Lösningsmedel, borttagningsmedel, 

Lösningsmedel för rengöring,

Färgborttagningsmedel med hög reaktivitet

 

Garanterat fritt från metylenklorid, fritt från NEP, fritt från NMP

Tar snabbt bort alla hartser, lacker
på alla substrat, alla underlag

_________________________________________________________

 

Målarfärger delas upp i fem huvudsakliga användningsområden:

 

Dekoration

 

Byggnad

 

Bil

 

Industri

 

Rostskydd för båt

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

 Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

Mekanisk färgborttagning och färgborttagning med hjälp av kemikalier, syror, brännare, pyrolys, sandblästring eller kulpening kräver att man tar hänsyn till typen av underlag, dess dimensioner, tillgänglighet och möjlighet att eventuellt nedmonteras och transporteras till en underentreprenör.

 

Kemisk färgborttagning

De flesta ingredienser i färgborttagningsmedel som verkar snabbt på ett stort antal olika färger innehåller CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande kemiska ämnen), såsom metylenklorid, NMP eller NEP.

 

Terminologi

Man använder termen lösningsmedel eller borttagningsmedel för borttagning av lacker eller våta färger. Rengöring gäller då borttagningsverktyg eller utrustning.

I cirkulationsanläggningar är lösningsmedlen lösningsmedel för spolning eller rening.

Termen utspädningsmedel används för att tunna ut eller återskapa viskositeten hos en lösningsmedelsbaserad lack eller färg.

Termen färgborttagningsmedel används för att ta bort en polymiserad beläggning, tvärbunden eller vulkaniserad från ett substrat.

 

De vanligaste produktfamiljerna för lacker och färger, vätskor eller puder är:

 

Naturliga sickativ

Alkyder (glyceros, alkydoljefärger)

Cellulosa

Polyestrar

Gummi

Fenoler (resoler)

Vinyl

Aminoplaster

Akryl

Epoxier

Polyuretaner

Polykarbamide

 

De produkter som utvecklats av iBiotec kan också användas för borttagning av ”intelligenta” fotokatalytiska färger och lacker, elektromagnetiska isoleringar, fotokroma, vattenavvisande, intelligenta färger och lacker samt specialiserade industrilacker och lacker för glasrutor.

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

 

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.