český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
iBiotec ® Engineered Solvents voor HSE-risicovermindering. Ontwerper, formuleerder, fabrikant van industriële oplosmiddelen

OPLOSMIDDEL VOOR OPPERVLAKTEVOORBEREIDING OP METALEN VOOR COATING

OPLOSSEN EN REINIGEN VAN INKTEN, VERNISSEN EN VERVEN

 

TECHNISCH OPLOSMIDDEL MET ZEER HOOG OPLOSSEND VERMOGEN
EN ZEER HOGE VERDAMPINGSSNELHEID

 

KERNCIJFERS VLAMPUNT

VERDAMPINGSSNELHEID

ONTVETTEND

VERMOGEN

KB-waarde

(Kauri-butanol)

BIOSANE ULTRAMAX

27°C

9'20"

>150

 

2 FUNCTIES

GRONDIG ONTVETTEN EN REACTIVEREN VAN OPPERVLAKKEN
VERWIJDEREN EN REINIGEN VAN DRUKCOATINGS

 

  • Reinigen of ontvetten van substraten, alle metalen en bijbehorende legeringen, voorafgaand aan het coaten met inkt, vernis of verf. Reactiveert oppervlakken zonder oxidatie of corrosie te veroorzaken. Kan ook gebruikt worden op CMO of CC composieten (organische of koolstof/koolstof matrix).
  • Reinigt applicatieapparatuur voor het aanbrengen van deze coatings. Reiniging van applicatiefouten, zoals lopers. Verwijderen van polyvinyl- of nitrocelluloseprimers.

BIOSANE ULTRAMAX bevat gegarandeerd geen gechloreerde oplosmiddelen, geen ketonen of aromaten en geen fosforzuur.

 

Geen gevarenpictogrammen volgens CLP betreffende toxiciteit voor operators.

 

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

 Aspect

Helder

-

Kleur

 Aspect

Kleurloos

-

Geur

 Olfactorisch

kenmerkend

-

Volumemassa aan 25°C

 NF EN ISO 12185

898

kg/m3

Brekingsindex

 ISO 5661

1,4050

-

Vriespunt

 ISO 3016

-50

°C

Koken - Distillatie

ISO 3405

120-165

°C

Dampdruk bij 20°C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

kPa

Oplosbaarheid in water

 -

0,01

%

Kinematische viscositeit bij 40°C

 NF EN 3104

1,1

mm²/s

Zuurgetal

 EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodiumgetal

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Watergehalte

 NF ISO 6296

<0,1

%

Residu na verdamping

 NF T 30-084

0

%

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

KB-waarde (Kauri-butanol)

 ASTM D 1133

>150

-

Verdampingssnelheid

 -

9'20"

minuten

Oppervlaktespanning bij 20°C

 ISO 6295

27,5

Dynes/cm

Koperblad corrosie 100 u bij 40°C

 ISO 2160

1a

Klassetoekenning

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

NF EN 22719

27

°C

Zelfontbrandingspunt

 ASTM E 659

>230

°C

Onderste explosiegrens

 NF EN 1839

1,2

% (volume)

Bovenste explosiegrens

 NF EN 1839

13,7

% (volume)

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Gehalte aan CMR, irriterende, bijtende stoffen

 CLP-verordening

0

%

Gehalte restmethanol bij transesterificatieproces

 GC-MS

0

%

MILIEUKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Gevaar voor het water

WGK Duitsland

1

zonder gevaar voor water

klasse

Primaire biologische afbreekbaarheid CEC 21 dagen bij 25°C

L 33 T82

>70

%

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar OESO 301 A na 28 dagen

Verdwijning van de COD

ISO 7827

>70

%

 

AANBIEDINGSVORMEN

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

 

 

 

 

 

 

 

 

UV-prestatietests
golflengte onder de lamp: 365-400 nm

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

 Reinigingsoplosmiddel voor alle soorten
inkten en vernissen op basis van oplosmiddelen of plantaardig

 

 

Download de technische fiche