český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
iBiotec ® Engineered Solvents voor HSE-risicovermindering. Ontwerper, formuleerder, fabrikant van industriële oplosmiddelen

 

 

Krachtige producten
op technisch
en economisch gebied

 

 

 

iBiotec en toxicologische monitoring. We garanderen dat formuleringen strikte volgens de regelgeving zijn, zowel wat betreft huidige als toekomstige voorschriften.

 

 

 

iBiotec ontwikkelt formuleringen die niet alleen voldoen aan de HACCP-methoden, maar ook volledig in overeenstemming zijn met de Codex Alimentarius. De producten zijn inzetbaar in alle industriële sectoren. Ons doel: beroepsrisico's verminderen.

 

ODP Ozone Depletion Potential.

Ozon aantastend vermogen.

Het vermogen van een gas om de ozonlaag in de bovenste atmosfeer aan te tastsen. CFK's, HCFK's maar ook broomverbindingen hebben een hoog ODP en worden niet gebruikt door iBiotec.

 

 

 

Verordening EU 517/2014 van 16-04-2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen (F-gasverordening) verbiedt het gebruik en de uitstoot in de atmosfeer van gassen met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150 GWP.

Dit verbod is van kracht.

Tijdens de COP 22 is besloten om alle HFK's in de nabije toekomst te verbieden, inclusief HFK 152 A. Wij garanderen dat onze spuitbussen vrij zijn van drijfgassen met een GWP.

 

 

 

 

Logo en handelsmerk geregistreerd door Ademe. Een koolstofvoetafdruk is een boekhouding van de uitstoot gedurende de productiecyclus van een product voordat het op de markt wordt gebracht, of een boekhouding van de directe of indirecte uitstoot van een activiteit of locatie. Er moet met name rekening worden gehouden met de uitstoot van menselijke hulpmiddelen bij het oogsten, breken, veresteren, produceren, transporteren en afvalbeheer. Het vereist diepgaande kennis van productlevenscycli in overeenstemming met ISO 14040. De balans is opgesteld volgens met ISO 14064, die al van kracht is. KOOLSTOFVOETAFDRUK van de activiteiten van de industriële vestiging in Saint Rémy de Provence: 12,74 kg Eq C / 1 ton.

 

 

 

Ons beleid: u helpen nul risico te lopen.

 

 

Primaire biologische afbreekbaarheid vastgesteld volgens CEC L 33 T 82. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OESO 301 A, ISO 7827. Volledige biologische afbreekbaarheid volgens OESO 310 C MITI gewijzigd. Watergevarenklasse volgens WGK-lijst, Duitse norm. Bioaccumulatie, n octanol-waterverdelingscoëfficiënt ( log KOW ) vastgesteld volgens OESO 107

 

 

 

Oplosmiddelen en smeermiddelen uit biomassa zijn afkomstig van de hout-, graan- en oliezaadindustrie. iBiotec garandeert het gebruik van verzadigde grondstoffen zonder schadelijke verbindingen voor mens en milieu. Sommige oplosmiddelen die plantaardige oplosmiddelen, groene oplosmiddelen of biosoplosmiddelen worden genoemd, zijn giftig voor mens en milieu. Wij garanderen met name een nulgehalte aan restmethanol uit het transesterificatieproces.

 

 

 

Definitie van een VOS

Alle organische stoffen en mengsels die zich in gasvormige toestand bevinden of die tijdens gebruik onder gebruikelijke temperatuur en druk gemakkelijk verdampen, zijn dus een VOS. Het gaat dus vooral om oplosmiddelen met een dampdruk van meer dan 0,01 Kpa bij een temperatuur van 293.15 K (20°).

MERK OP: butaan-propaanmengsels die worden gebruikt als drijfgas in spuitbussen worden beschouwd als VOS.

iBiotec biedt een breed scala aan producten die voldoen aan Aanbeveling (EU) 2017/84 van de Commissie van 16 januari 2017 betreffende de controle op minerale olie-koolwaterstoffen in levensmiddelen, waarvoor een analyse- en certificeringsrapport is opgesteld.

 

Franse ontwikkelaar en fabrikant van oplosmiddelen zonder gevarenpictogrammen, CMR-vervangers, plantaardige oplosmiddelen, eco-oplosmiddelen, ontvetters, reinigers, verdunners, afbijtmiddelen, ontsmettingsmiddelen.

Ons bedrijf is gevestigd op een terrein van 44.000m² in Saint-Rémy de Provence, is opgericht in 1970

en behoort tot de groep TEC INVESTISSEMENTS.

Z.I La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence - Frankrijk
tel: +33 (0)4 90 92 74 70
fax: +33 (0)4 90 92 32 32 

 

 

Franse ontwikkelaar en fabrikant van oplosmiddelen zonder gevarenpictogrammen, CMR-vervangers, plantaardige oplosmiddelen, eco-oplosmiddelen, ontvetters, reinigers, verdunners, afbijtmiddelen, ontsmettingsmiddelen.

iBiotec

2 productiepilots van 14.000 l/h

2 productiepilots van 10.000 l/h

2 productiepilots van 6000 l/h

 

 

Franse ontwikkelaar en fabrikant van oplosmiddelen zonder gevarenpictogrammen, CMR-vervangers, plantaardige oplosmiddelen, eco-oplosmiddelen, ontvetters, reinigers, verdunners, afbijtmiddelen, ontsmettingsmiddelen.

PLC-gestuurde productie

 

 

Franse ontwikkelaar en fabrikant van oplosmiddelen zonder gevarenpictogrammen, CMR-vervangers, plantaardige oplosmiddelen, eco-oplosmiddelen, ontvetters, reinigers, verdunners, afbijtmiddelen, ontsmettingsmiddelen.

8 000 m2 veilige, stofvrije opslagruimte.

Al onze producten zijn op voorraad.

Doordat we de productie en verpakking volledige hebben geïntegreerd,
kunnen we onze voorraad zonder vertraging aanvullen.

 
 
Franse ontwikkelaar en fabrikant van oplosmiddelen zonder gevarenpictogrammen, CMR-vervangers, plantaardige oplosmiddelen, eco-oplosmiddelen, ontvetters, reinigers, verdunners, afbijtmiddelen, ontsmettingsmiddelen.
 Opslag van grondstoffen
 
 
Franse ontwikkelaar en fabrikant van oplosmiddelen zonder gevarenpictogrammen, CMR-vervangers, plantaardige oplosmiddelen, eco-oplosmiddelen, ontvetters, reinigers, verdunners, afbijtmiddelen, ontsmettingsmiddelen.

In overeenstemming met de specifieke eisen en instructies van de klant kan iBiotec elke batch leveren met een conformiteitscertificaat;

met een analysecertificaat;

met een analyserapport van een extern laboratorium dat is geaccrediteerd door COFRAC, BPL, ISO 17.025;

met een IR-spectrometrie (voor producten waarvan de viscositeit dit toelaat).

iBiotec garandeert 100% traceerbaarheid van de batches en bewaart de gegevens 10 jaar lang

 
 
Franse ontwikkelaar en fabrikant van oplosmiddelen zonder gevarenpictogrammen, CMR-vervangers, plantaardige oplosmiddelen, eco-oplosmiddelen, ontvetters, reinigers, verdunners, afbijtmiddelen, ontsmettingsmiddelen. 

iBiotec staat voor u klaar om totale klanttevredenheid te garanderen